Nov
8
Sun
Sunday School
Nov 8 @ 9:15 am – 10:15 am
Nov
9
Mon
Renewed Hope
Nov 9 @ 12:00 pm – 2:00 pm
Nov
10
Tue
Men’s Prayer Breakfast
Nov 10 @ 7:00 am – 8:00 am
Long Goodbye Support Group
Nov 10 @ 7:00 pm – Nov 11 @ 12:00 am
Nov
11
Wed
Prayer Shawl Ministry
Nov 11 @ 10:00 am – 12:00 pm
Centering Prayer Group
Nov 11 @ 1:30 pm – 2:30 pm
Nov
14
Sat
Joy for Johnny
Nov 14 @ 3:30 pm – 7:30 pm
Nov
15
Sun
Sunday School
Nov 15 @ 9:15 am – 10:15 am
Nov
17
Tue
Men’s Prayer Breakfast
Nov 17 @ 7:00 am – 8:00 am
Nov
18
Wed
Prayer Shawl Ministry
Nov 18 @ 10:00 am – 12:00 pm